قیمت ها و موجودی بروز میباشد میتوانید آنلاین سفارش دهید

دانلود چک لیست تحویل اعلام حریق ناظر برق و نصابان

بازدید: 745 بازدید
دانلود چک لیست تحویل اعلام حریق ناظر برق و نصابان

چک لیست تحویل گیری سیستم کشف و اعلام حریق جهت ناظرین و نصابان
تهیه کننده: سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

 

 

مارک تجهیزات : تعداد تعداد
پانل نصب شده : دتکتورهای دود :
دتکتورهای حرارتی دمای ثابت: دتکتورهای حرارتی نرخ افزایش دما:
آژیرهای داخلی و خارجی : شستیها :
ماژولهای ورودی و خروجی: تجهیزات جانبی :
چراغ چشمک زن (فلاشر) : کابل استفاده شده:

 

موارد تست شده ذیل تکمیل گردد: بلی خیر بلی خیر توضیح
1نقشههای اجراشده سیستم کشف و اعلام حریق، منطبق با معماری اجرا شده و با مهر مهندس طراح و یا ناظر برق ساختمان و تایید سازمان آتشنشانی محل میباشد؟
2آیا استاندارد طراحی و اجرای نقشه و کل قطعات مشخص و با همدیگر متناسب میباشند؟
3مشخصات فنی تابلوی کنترل مرکزی از جمله: نام شرکت سازنده، مدل دستگاه، شماره استاندارد کلیه اجزا، شماره سریال تولید (کامپیوتری)، علامتهای استاندارد مانند ….. -Vds-LPCBدر داخل یا روی جعبه سیستم نوشته شده است؟
4مدل تابلوی کشف و اعلام جزو لیست مورد تایید آتشنشانی اصفهان میباشد؟

 

چک لیست نظارت سیستمهای کشف و اعلام حریق

 

5محل و ارتفاع نصب تابلوی کشف و اعلام حریق طبق نقشه مصوب در جای مناسب و قابل رؤیت نصب گردیده است؟
6ارتینگ (شامل ارتینگ پانل و شیلدهای زون کشف در صورت وجود) و برچسب هادیهای تغذیه 220ولت تابلو کامل است و حفاظت تغذیه درتابلوی مشاعات مناسب و طبق نقشه مصوب میباشد؟
7باطریهای نصب شده در تابلو دارای ظرفیت استاندارد (مطابق با مصارف) و تاریخ ساخت مناسب (با قابلیت بهره برداری)میباشند؟
8آدرس و شماره تماس نصاب و دستورالعمل بهرهبرداری تابلو، خوانا و به زبان فارسی در کنار تابلو نصب گردیده است؟
9تعداد زونهای کشف تابلوی کنترل مطابق با نقشه مصوب و پاسخگو میباشد و مشخصات و محل زونهای کشف و اعلام حریق در کنار یا روی تابلوی نصب شده وقابل روئیت میباشد؟
10نوع کابل، استاندارد و از نوع مقاوم حریق (بر طبق دستورالعمل وحدت رویه) مطابق نظر سازنده دستگاه انتخاب شده است؟
11کابل سیستم کشف و اعلام از درون لوله و جعبههای کششی جریان ضعیف مناسب عبور داده شده است و سطح مقطع آن مطابق نقشه و نظر سازنده انتخاب شده است و داخل پانل با سرسیم مناسب سربندی گردیدهاند؟
تجهیزات کشف و اعلام
12تاریخ ساخت، نام کمپانی سازنده، مدل دستگاه، شماره شناسه، شماره سریال، ولتاژ تغذیه، علامتهای استاندارد VDS-LPCB-UL)و یا ملی) بهصورت برچسب روی بدنه تمامی تجهیزات کشف واعلام نصب شده و قابل رؤیت میباشد؟
13تمام تجهیزات نصب شده به تفکیک دارای تأییدیه سازمان آتشنشانی اصفهان بوده و مطابق لیست گارانتی میباشند؟
14اتصالات داخل پایه و شیلد کابل تمامی تجهیزات کشف و اعلام با سرسیم یا اتصال مناسب مطابق توصیه سازنده سربندی شدهاند؟
15مدارات کشف و اعلام حریق فاقد هرگونه سیم انشعاب غیرمجاز (مدار Tشکل) میباشد؟
16نوع دتکتورهای حرارتی ( )A1S,A2S,BS,A1R,A2Rو دودی متناسب با کاربری و محل نصب و معماری داخلی، طبق نقشه مصوب انتخاب شدهاند؟

 

چک لیست نظارت سیستمهای کشف و اعلام حریق

 

17تعداد دتکتورهای نصب شده در هر زون کشف متناسب با ظرفیت آن زون طبق نظر سازنده و منطبق با استاندارد طراحی ،اجرا شده است؟
18تمام فضاهای بسته تحت پوشش سیستم کشف و اعلام حریق، مطابق استاندارد و نقشه مصوب میباشد؟
19محل و ارتفاع نصب شستیها مطابق دستورالعمل وحدت رویه و طبق نقشه مصوب میباشند؟
20میزان شدت صوت آژیرها در اتاقهای خواب (با درب بسته)، پارکینگ و تمامی فضاها توسط نصاب با دستگاه شدت سنج صوت اندازهگیری شده و مطابق استاندارد میباشد؟
21جانمایی ونوع اعلام کنندههای بصری (استروب لایت)مناسب محل بوده و با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟
22چراغهای نشانگر )Remote Indicator( LEDسیستمهای متعارف(کانونشنال) در محل مناسب (بالای درب ورودی واحد، انباریها و …) طبق نقشه مصوب نصب گردیدهاند؟
23تلفنکننده خودکار بهصورت صحیح به تابلوی کنترل و سیستم مخابرات متصل شده است؟

سیتسم کشف و اعلام حریق این ساختمان در تاریخ / / پس از تست کامل و رفع عیوب و نواقص موجود و مشاهده برگههای گارانتی تجهیزات که ممهور به مهر نمایندگی فروشگاه اینترنتیتوان راکتیو چیست شصت هرتز، بهصورت روشن و بدون آلارم تحویل کارفرما گردید:

 

نام و نام خانوادگی مالک: امضاء

 

نام و نام خانوادگی ناظر برق: امضاء

 

نام و نام خانوادگی مجری اعلام حریق : امضاء

دانلود چک لیست تحویل اعلام حریق ناظر برق و نصابان
دسته‌بندی آموزش
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط
محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام ما را دنبال کنید
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت